Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Expertise en kennis


Ieder mens is uniek, met zijn of haar eigen karakter, talenten en humor. Zozijn biedt zorg en ondersteuning aan zo veel mooie mensen, die op onze zorg vertrouwen. Medewerkers geven deze zorg vorm door aan te sluiten bij de cliënt. Dat betekent dat we goed luisteren naar onze cliënten, zowel verbaal als fysiek. We sluiten aan bij het denken en voelen van de ander. Dat is de kern van de dialoog.

Dit is een doorgaand proces, dat elk contact moment weer opnieuw plaats vindt. Door elkaar steeds beter te kennen, begrijpen we steeds beter de intenties en beweegredenen achter het gedrag van de ander.

Van vakkennis naar expertise

De dialoog wordt ondersteund met vakkennis en expertise. Kennis en expertise zijn essentieel om de zorg en ondersteuning te kunnen vormgeven. Uiteraard dragen wij zorg voor deskundige medewerkers. Iedere medewerker kent kaders en standaarden vanuit de organisatie en vanuit het eigen vakgebied. Deze kennis wordt dagelijks gebruikt. Als Zozijn zijn we nooit uitgeleerd. We blijven zoeken naar meer kennis:

  • vakkennis die beter aansluit bij de behoefte van de cliënt
  • onderzoeken om de kwaliteit van zorg te verbeteren
  • het toepassen van nieuwe inzichten

Daarmee bouwen we als organisatie en medewerkers continue aan een groeiende expertise. Onze drive om mensen de best passende zorg te geven is de reden waarom we actief kennis verzamelen.

Kijk op onderstaande pagina's hoe wij werken aan het op- en uitbouwen van expertise en verdiepende vakkennis.