Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
verstandelijke beperking en somantiek

Verstandelijke beperking in combinatie met somatiek


Mensen met een intensieve zorgvraag worden ook wel mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) of meervoudig complex gehandicapt (MCG) genoemd. De ernst en combinatie van de beperking(en) varieert per persoon. 

EMB of MCG

De zorgprofessionals van Zozijn bieden liefdevolle en vakkundige zorg aan mensen met:

 • een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking; Onder "ernstig" verstaan we een IQ tussen 20 en 35 en een ontwikkelingsleeftijd tussen 2 en 4 jaar. Onder "zeer ernstig" verstaan we een IQ onder 20 en een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 2 jaar
 • vaak zeer ernstige bewegingsbeperkingen; zelfstandig voortbewegen is vaak niet of nauwelijks mogelijk;
 • vaak zintuiglijke beperkingen en/of problemen in de prikkelverwerking;
 • meerdere gezondheidsproblemen tegelijkertijd, zoals 
  • epilepsie
  • slaapstoornissen
  • slik- en voedingsproblemen
  • reflux-problematiek
  • risico van doorliggen (decubitus)
  • orthopedische problemen
  • luchtwegproblematiek
  • maag- en darmproblemen
  • urinewegproblematiek 
  • endocriene problematiek.

Ondanks dat al deze beperkingen en problemen aanwezig kunnen zijn, gaan we er bij Zozijn van uit dat er bij deze mensen met een intensieve zorgvraag altijd sprake kan zijn van de mogelijkheid tot ontwikkeling. Wij willen er tenminste heel veel aan doen om dit waar te maken. Dit doen we door te (gaan) werken met zorgprogramma Kwint. Zozijn heeft dit zorgprogramma zelf ontwikkeld.

Psychogeriatrie en gerontopsychiatrie

Je kunt ook bij Zozijn terecht voor bijvoorbeeld psychogeriatrie en gerontopsychiatrie. 

24-uurs zorg: wonen, dagbesteding, vrije tijd, behandeling

De Lathmer: een beschermende omgeving met alle voorzieningen op één landgoed