Icoon telefoon Bel ons

"Zij zijn in staat kinderen te 'zien' en dus te 'lezen'"

Een moeder over haar ervaringen met Kind & Jeugdhulp

Een moeder vertelt over de onderwijszorggroep van Kind & Jeugdhulp. Haar zoon zat langere tijd in deze groep. "Samen met de leerkrachten zijn de medewerkers van Kind & Jeugdhulp in staat de non-verbale communicatie van mijn zoon te 'lezen'." Een heel mooi compliment!

Mijn naam is Loes. Ik ben moeder van een mooie puber van bijna 17 jaar. Graag vertel ik jullie mijn ervaringen met Zozijn, goeie ervaringen! Bijna tien weken geleden is onze zoon verhuisd. Hij woont nu op een heerlijke plek en heeft het goed naar zijn zin.

Onderwijszorggroep

Daarvoor ging hij naar het speciaal onderwijs, de Triviant in Neede. Hij zat in de onderwijszorggroep waar ze onderwijs bieden als het kan en zorg waar het nodig is. Die zorg en deels ook begeleiding werd en wordt verzorgd door Zozijn. Een groep van hardwerkende, liefdevolle, vooral dames, werkt daar nauw samen met de leerkrachten van de Leeuwerik (basisschool) en de Triviant (voortgezet). Om de doelgroep, waarbinnen mijn zoon valt, goed te ontwikkelen en begeleiden zijn er meer zaken nodig dan het onderwijs alleen kan bieden. Dat is logisch want een leerkracht wordt meestal niet meteen opgeleid tot het lesgeven van kinderen met een (zwaar) verstandelijke beperking. Zonder leerkrachten tekort te willen doen is het daarom goed en belangrijk dat er meer ondersteuning en begeleiding is. En dan uiteraard het liefst van mensen die er verstand van hebben. 
Over die mensen wil ik het graag hebben. De mensen van Zozijn, locatie Leeuwerik en Triviant, want daar heb ik ervaring mee.

Een kind lezen 

Voor een moeder van een kind dat extra zorg nodig heeft is het niet alleen belangrijk dat de lesstof overgedragen wordt. Het is misschien nog veel meer van belang dat je je als begeleidster open kunt opstellen voor het kind. Pas wanneer je in staat bent je als begeleiding open op te stellen ben je in staat het kind te ‘lezen’. En pas dan is het mogelijk om te ‘zien’ waar de behoeftes liggen van dit kind maar ook wat dit kind jou wil vertellen. Communicatie is iets vreselijk moeilijks. Niet voor niets zijn er hele studies die je daarover kunt volgen. Communicatie met kinderen die een verstandelijke beperking hebben is helemaal een uitdaging. Het vergt veel van de naaste van dit kind om soms alleen al een connectie te maken. En als die connectie tot stand is gebracht dient men er heel zorgvuldig mee om te gaan om deze niet te verbreken. Het is een fragiele balans die kwetsbaar is.

Non-verbale communicatie

Als begeleiding/ondersteuner/juf heb je als doel samen met deze kinderen tot actie te komen. Dat ‘samen’ vergt inlevingsvermogen, empathie, flexibiliteit, kennis, geduld en zo kan ik nog wel even doorgaan. Meer vaardigheden dan in menig ander beroep nodig zijn, juist omdat de ontvanger van jouw boodschap niet automatisch jouw communicatiekanaal weet te vinden. Jij als zender moet in staat zijn het juiste kanaal, de juiste frequentie, de juiste manier van communiceren van de ontvanger te vinden.

Goede ervaringen

En dat is datgene waarom ik goeie ervaringen heb met de mensen van Zozijn op de Leeuwerik en Triviant. Samen met de leerkrachten zijn zij in staat kinderen te ‘zien’ en dus te ‘lezen’. Elk kind op zijn eigen zeer specifieke manier. En dat dit tijd kost en energie en een hele grote ‘gereedschapskist’ vol creativiteit dat moge duidelijk zijn. En deze Zozijn-ers doen het! Zij proberen alles om de juiste frequentie te vinden. En het kind vaart er wel bij. Mijn kind mocht zijn wie hij is. Met al zijn talenten en tekortkomingen werd hij benaderd met een open vizier. Hij kreeg communicatie op maat van mensen met een groot hart!

Meer verhalen