Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Gebouw kindercentrum 't Kempske Terborg

Kindercentrum 't Kempske - voor kinderen en jongeren


In de regio West Achterhoek bieden wij verschillende vormen van begeleiding en behandeling. Dit doen wij voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar bij wie de ontwikkeling niet vanzelf gaat. Vanuit orthopedagogisch centrum 't Kempske in Terborg én op meerdere plekken in West Achterhoek bieden wij verschillende vormen van begeleiding en behandeling. Vaak samen met andere organisaties. 't Kempske ligt midden in een woonwijk in Terborg en maakt deel uit van Kulturhus De Rietborgh. Op deze locatie zijn meerdere behandelgroepen voor kinderen van 0-5 jaar. 

Begeleiding doen we samen en dichtbij

Samen met jou, als ouder, geven wij je kind de begeleiding die het nodig heeft. Jij kent je kind immers het beste en weet wat goed voor hem is. 

Vanaf het moment dat je kind naar orthopedagogisch centrum 't Kempske komt, kijken we naar zijn of haar ontwikkeling. In kleine groepen bieden wij een gestructureerd dagprogramma waarbij we, indien nodig, gebruikmaken van foto's/picto's en/of andere communicatiemiddelen. We bieden spelenderwijs activiteiten aan die de brede ontwikkeling van je kind stimuleren. Hierbij is aandacht voor de taal-/spraakontwikkeling, de sociaal- emotionele en cognitieve ontwikkeling, spel, gedrag en motoriek. We gaan altijd uit van de mogelijkheden van je kind en we bereiden hem/haar voor op een passende vervolgplek.

Binnen de dagbehandeling zijn een logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, muziekbegeleider en een gedragswetenschapper nauw betrokken. Wanneer je kind gebruikmaakt van bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie dan bieden wij dit binnen de reguliere uren van de dagbehandeling aan. Hiervoor is wel een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of kinderarts nodig. Na een dag in de groep gaat je kind naar huis en hoeft hij niet meer naar therapie.

Meer informatie

Wij bieden begeleiding op maat, die past bij jouw kind, jouw situatie en op díe plekken waar je kind is. Op school, tijdens de opvang of thuis. Wij bieden verschillende vormen van zorg en ondersteuning. Wil je meer weten over wat wij voor je kind en jou kunnen betekenen en waar we onze diensten aanbieden? Neem dan contact op met één van onze zorgbemiddelaars.

  • Gebouw kindercentrum 't Kempske Terborg
  • Interieur kindercentrum 't Kempske Terborg
  • Overzicht ruimte kindercentrum 't Kempske Terborg