Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Duurzaamheid stap voor stap meer in het DNA van Zozijn


Energie besparen, zorgen voor minder afval en afval hergebruiken, zorgvuldig omgaan met water, terugbrengen van CO2 uitstoot, allemaal punten die vallen onder het overkoepelende begrip ‘duurzaamheid’. Ook Zozijn draagt net als vele andere (zorg)organisaties graag bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, die door de landen van de Verenigde Naties gezamenlijk zijn gesteld. Jaarlijks geeft Zozijn een update via de duurzaamheidsrapportage (Zelfverklaring ISO 2000).

“Ons uiteindelijke doel is om duurzaamheid in het DNA van de organisatie te krijgen, waarmee duurzaamheid als vanzelfsprekend in alle processen en handelingen zit. Maar dat kost uiteraard tijd en daar gaan de nodige stappen aan vooraf.”, aldus Johan Verweij, adviseur duurzaamheid binnen Zozijn. In de duurzaamheidrapportage (link) staat verwoord wat er in 2021 zoal is gedaan. Zo is er aan diverse afdelingen de presentatie ‘Duurzaamheid in het DNA van Zozijn’ gegeven. Ook wordt bij aanschaf van nieuwe producten eerst de eigen kringloopvoorraad gecheckt en is in contracten vastgelegd dat leveranciers oude meubels terugnemen. Er is een aantal erkende maatregelen energieverbruik (EML) uitgerold zoals de installatie van LED-verlichting op locaties, vaststelling van beleid omtrent de aanschaf van energiezuinige apparatuur en is er een Energie waarmee energieverbruik kan worden geregistreerd en waarop kan worden gestuurd.

Wat zijn duurzame ambities voor 2022?

In het jaar 2022 werkt Zozijn voort aan haar duurzame ambities. Dit jaar werken we toe naar de certificering van het Dienstencentrum in Wilp samen met een pilotlocatie op het terrein van De Lathmer op het niveau Brons voor de Milieuthermometer Zorg. De voorbereiding voor de audit van alle gebouwen van landgoed De Lathmer loopt. Er is via het personeelsmagazine en via het nieuwe cliënttijdschrift in iedere uitgave speciale aandacht voor het thema duurzaamheid. Ook is er een Zozijn duurzaamheidlogo ontwikkeld voor herkenbare communicatie en werken we met een contentkalender met communicatieactiviteiten. Hierbij haken we waar mogelijk aan bij landelijke dagen en weken, waaronder de landelijke energiecampagneweek Zorg 2022.

Waar te vinden?

De jaarlijkse update van de duurzaamheidsrapportage (Zelfverklaring ISO 26000) is gepubliceerd op de website en op het Publicatieplatform ISO 26000 van het NEN. In deze Zelfverklaring legt Zozijn verantwoording af over de wijze waarop wij als organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen integreren in onze meer-jarenstrategie. In de rapportage adresseren we ook de relevante duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties; de ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs).


Terug naar nieuwsoverzicht