Icoon telefoon Bel ons

Zozijn en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Ook Zozijn heeft de afgelopen maanden veel aandacht besteed aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de AVG worden de rechten van burgers op het gebied van privacy versterkt en moeten burgers makkelijker en sneller toegang krijgen tot hun eigen data. De AVG geldt vanaf 25 mei 2018.

Zozijn heeft zich voorbereid op deze AVG met onder meer de volgende acties:

 • benoeming per 1-6-2017 van een Functionaris Gegevensbescherming, mw. Geerke Simons
 • installeren van de werkgroep Gegevensbescherming/Datalekken
 • aannemen van tijdelijke extra capaciteit voor Gegevensbescherming
 • opstellen van de notitie Gegevensbescherming
 • opstellen van juridisch sluitende verwerkersovereenkomst o.b.v. format van de BoZ
 • updaten van het register verwerkingen
 • opzetten register beveiligingsincidenten (incl. datalekken)
 • veiliger maken van de website (cookiesregels toegepast)
 • blogs plaatsen op ZozijnNet over gegevensbescherming in de praktijk
 • presentaties over de gevolgen van de AVG per bedrijfsonderdeel, per dienst en per team
 • op verzoek intervisie-bijeenkomsten met concrete op casuïstiek.

Wat merken cliënten en verwanten in de praktijk van de AVG?

Veel regels werden al toegepast en blijven toegepast worden, zoals het inzagerecht of het delen van medische gegevens.

Je merkt bijvoorbeeld dat een e-mail met vertrouwelijke gegevens als een beveiligde zorgmail wordt verstuurd. Je krijgt vaker een vraag voor (de bevestiging van) specifieke toestemming voor het sturen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief, of voor het versturen van een vragenlijst.
Je vindt onze privacyverklaring op de website via: /over-zozijn/privacyverklaring

Heb je vragen over hoe wij omgaan met je privacy? 

Je kunt uw vragen stellen aan de functionaris gegevensbescherming: g.simons@zozijn.nl


Terug naar nieuwsoverzicht