Icoon telefoon Bel ons

Zozijn tekent Green deal Zorg


Acht zorginstellingen, de gemeenten Apeldoorn en Voorst, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en Milieu Platform Zorg gaan een bijzondere samenwerking aan; woensdag 19 februari ondertekenden zij de Green Deal Zorg. Dirk Venema, directeur vastgoed, tekende namens Zozijn. Hiermee geven we als Zozijn aan, ons samen met de andere organisaties in te zetten in korte tijd een belangrijke bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambities van de beide gemeenten. 

Zorginstellingen verbruiken veel energie, water, voedsel, materialen en grondstoffen. Het vastgoed van zorginstellingen heeft bovendien vaak een hoog energieverbruik. Kortom: er is veel winst te behalen!

In twee jaar tijd klaar voor de toekomst

De Omgevingsdienst Veluwe IJssel en de gemeenten Apeldoorn en Voorst zijn samen met enkele locaties van de zorginstellingen Zozijn, De Passerel, IrisZorg, Klein Geluk, Talma Borgh, Atlant, Leger des Heils en ’s Heerenloo een samenwerking aangegaan. De zorginstellingen zijn nu aan zet om een nulmeting uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen. Er is subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland door Milieu Platform Zorg.

Ambitie Green Deal

De eerste Green Deal – 2015: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ zette een brede beweging in gang. Dit was een initiatief van het Milieuplatform Zorg. Dit stimuleerde steeds meer zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten om zich in te zetten de zorgsector verder te verduurzamen. De nieuwe Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst heeft vier doelen: terugdringen van de CO2-uitstoot, circulair werken, schoner water en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving voor patiënten en cliënten en zorgmedewerkers. De zorginstellingen, de gemeenten, het Milieuplatform Zorgsector en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) willen de verduurzaming versnellen door hierin samen op te trekken en te werken aan een duurzame bedrijfsvoering. Zo willen ze meer kennis uitwisselen op dit gebied en elkaar waar mogelijk versterken en ondersteunen. Belangrijke redenen voor een duurzame bedrijfsvoering zijn o.a.:
• kostenbesparing
• geen verspilling van grondstoffen
• vermindering CO2 uitstoot
• waardestijging van gebouwen
• een innovatieve organisatie
• een aantrekkelijke werkomgeving

Een stap verder
In het Plan van Aanpak staat omschreven hoe de deelnemende zorginstellingen in twee jaar tijd aan de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid willen voldoen. De onderwerpen die in het Plan van Aanpak terugkomen, raken duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Van milieumanagement tot energie, water en afvalwater, afval, hinder, gevaarlijke stoffen, catering en voedselresten, reiniging, vervoer, inkoop, verbouw/nieuwbouw en groenbeheer.

Certificering én aanzienlijke milieuwinst

Als de zorginstellingen hun ambities waarmaken in de komende twee jaar, worden ze gecertificeerd volgens de Milieuthermometer van het Milieu Platform Zorg. En belangrijker nog: er wordt een aanzienlijke milieuwinst behaald voorbij wet- en regelgeving. Directeur Milieu Platform Zorg Adriaan van Engelen: “vanuit het Milieu Platform Zorg dragen wij kennis aan waar de zorginstellingen mee aan de slag kunnen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een checklist van ruim 100 punten, op basis waarvan organisaties een nul-meting kunnen doen. Op basis daarvan kun je een vervolgslag maken.”

Adviseren en faciliteren
De Omgevingsdienst Veluwe IJssel is betrokken als adviseur en facilitator. In de twee jaar dat aan de Green Deal wordt gewerkt, voert de dienst geen milieucontroles uit bij de deelnemende instellingen.

Gezelschap op trap na ondertekening Green Deal Zorg

Vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties

Fotograaf: Rob Voss


Terug naar nieuwsoverzicht