Icoon telefoon Bel ons

Organisatie, bestuur & governance


Onze visie komt tot uiting in de manier waarop Zozijn is georganiseerd. De cliënt staat daarin centraal. Medezeggenschap van cliënten, verwanten en medewerkers is belangrijk. Iedereen heeft een eigen coördinerend ondersteuner. Wij werken met zorgteams onder leiding van een manager zodat de medewerkers hun aandacht kunnen richten op jou, in plaats van op allerlei regeltaken. Bekijk het organogram

Bestuur en directie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (de bestuurder) van Zozijn bestaat uit één persoon, Peter Vriesema. Hij bestuurt Zozijn sinds november 2007. Hij is gepromoveerd orthopedagoog en heeft in verschillende organisaties voor mensen met een beperking gewerkt. Zozijn heeft een geaccrediteerde bestuurder, de her-accreditatie is toegekend aan Peter Vriesema tot augustus 2026 door de Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD). De bestuurder valt onder de WNT (zie ook maatschappelijk verslag Zozijn).

Peter Vriesema, Raad van Bestuur

Directie

MO-Zozijn.jpg

De directie van Zozijn bestaat uit 9 personen (Wilma Panneman, interim directeur regio Oost Veluwe, Natasja Feijen, interim directeur Personeel, Organisatie & Opleiding en Annemieke Steenkamer, secretariaat Raad van Bestuur staan niet op de foto). 

Maak kennis met de leden van directie.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en komt tenminste vijf keer per jaar bijeen. De leden zijn:

 • Dhr. drs. A. (Adriaan) Jansen, voorzitter
 • Mw. J.H.L. (Jeanneke) van Meulebrouck, directeur HRM Governance, Organisatie Ontwikkeling, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Mw. prof. dr. C. (Corine) de Ruiter, hoogleraar Forensische Psychologie, Universiteit Maastricht
 • Mw. drs. C.A.M.P. (Corrie) Scholman, directeur HR Heineken Group, Heineken International B.V.
 • Dhr. drs. M.G. (Marco) Seldentuis, strategisch adviseur, Woonzorg Flevoland
 • Dhr. dr. R. (Ronald) Spanjers, Raad van Bestuur, Roessingh concern (Centrum voor revalidatie)

De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de onderwerpen die zijn opgenomen in Toezichtskader Zozijn, met een jaarlijks werkplan.

Governance

Zozijn heeft het bestuur en toezicht (de governance) zorgvuldig en professioneel georganiseerd. We gaan daarbij uit van:

De transparantie-eisen van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen)

Zorginstellingen die zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg voor vergoeding in aanmerking komt, moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen zijn deze eisen vastgelegd.

De Governancecode Zorg 2017

 1. Goede zorg
 2. Waarden en normen
 3. Invloed belanghebbenden
 4. Inrichting gouvernance
 5. Goed bestuurd
 6. Verantwoord toezicht
 7. Continue ontwikkeling

Deze code zet de verandering in naar organisaties aanspreken, waarbij veel aandacht is voor gedrag, waarden en normen, medezeggenschap en dialoog, in plaats van het afvinken van standaard-lijsten. Cliënten staan centraal in de code. De code is hier te vinden: Bekijk de Governancecode Zorg.