Icoon telefoon Bel ons
 • Icoon telefoon 088 - 5753000
 • Icoon envelop [javascript protected email address]

Organisatie, bestuur & governance


Onze visie komt tot uiting in de manier waarop Zozijn is georganiseerd. De cliënt staat daarin centraal. Medezeggenschap van cliënten, verwanten en medewerkers is belangrijk. Iedereen heeft een eigen coördinerend ondersteuner. Wij werken met zorgteams onder leiding van een manager zodat de medewerkers hun aandacht kunnen richten op jou, in plaats van op allerlei regeltaken. Bekijk hier het organogram. 

Bestuur en directie

Bestuur en directie Zozijn

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (de bestuurder) van Zozijn bestaat uit één persoon, Peter Vriesema. Hij bestuurt Zozijn sinds november 2007. Hij is gepromoveerd orthopedagoog en heeft in verschillende organisaties voor mensen met een beperking gewerkt. Zozijn heeft een geaccrediteerde zorgbestuurder, toegekend door de Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD). De bestuurder valt onder de WNT (zie ook jaarverslag Zozijn).

Directie

De directie van Zozijn bestaat uit 9 personen. Maak kennis met de leden van directie.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en komt tenminste vijf keer per jaar bijeen. De leden zijn:

 • Voorzitter: Dhr. drs. C.B. (Cees) van Boven, directeur-bestuurder Woonzorg Nederland
 • Mw. dr. P. Assmann (Patricia), specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Zuid Gelderland
 • Dhr. R. Collé (René) RC, directeur Conservatrix Groep
 • Mw. prof. dr. C. de Ruiter (Corine), hoogleraar Forensische Psychologie, Universiteit Maastricht
 • Mw. drs. C.A.M.P. Scholman (Corrie), directeur P&O UMC Utrecht

De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de onderwerpen die zijn opgenomen in Toezichtskader Zozijn, met een jaarlijks werkplan.

Governance

Zozijn heeft het bestuur en toezicht (de governance) zorgvuldig en professioneel georganiseerd. We gaan daarbij uit van:

De transparantie-eisen van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen)

Zorginstellingen die zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg voor vergoeding in aanmerking komt, moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen zijn deze eisen vastgelegd.

De Governancecode Zorg 2017

 1. Goede zorg
 2. Waarden en normen
 3. Invloed belanghebbenden
 4. Inrichting gouvernance
 5. Goed bestuurd
 6. Verantwoord toezicht
 7. Continue ontwikkeling

Deze code zet de verandering in naar organisaties aanspreken, waarbij veel aandacht is voor gedrag, waarden en normen, medezeggenschap en dialoog, in plaats van het afvinken van standaard-lijsten. Cliënten staan centraal in de code. De code is hier te vinden: www.governancecodezorg.nl