Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Enthousiast over behandelprogramma Hersenz


Jos Berends, gedragsdeskundige Op Pad en hoofdbehandelaar Hersenz, over de kracht van het behandelprogramma Hersenz. Het is een programma voor mensen van 18 jaar en ouder met hersenletsel die niet (meer) in aanmerking komen voor revalidatiebehandeling.

Jos Berends, gedragswetenschapper

Het behandelprogramma Hersenz vult eigenlijk de leemte tussen de revalidatieperiode en de situatie thuis. Tijdens de revalidatie leert iemand met NAH een aantal vaardigheden, met als doel die thuis te gaan toepassen. Maar de thuissituatie is doorgaans heel anders dan in het revalidatiecentrum. We weten dat veel mensen met NAH het moeilijk vinden om het geleerde thuis in de praktijk te brengen.

Vaak meer mogelijk

Hersenz springt hierop in. Hersenz help mensen met NAH verder in de chronische fase, zoals dat heet. Bovendien blijken er vaak nog meer mogelijkheden te zijn dan aanvankelijk gedacht om iemands leven en welbevinden te verbeteren. Hersenz helpt daarbij. 

De kracht van Hersenz

Die zit in meerdere dingen. In principe is Hersenz een groepsbehandeling. Althans, voor wie dat aan kan. Is groepsbehandeling te belastend, dan kan Hersenz ook individueel worden gevolgd. Het mooie van een groep is dat er lotgenotencontact is. Opgemerkt wordt dat de deelnemers dit goed doet. Ook stimuleren de deelnemers elkaar.

Thuissituatie

De sessies in de groep worden steeds gevolgd door een bezoek van de thuisbehandelaar aan huis. Daar wordt de brug geslagen van hetgeen in de groep geleerd is naar de situatie thuis. Ook de ambulant begeleider springt hier op in. Dit alles heeft tot gevolg dat het geleerde veel beter beklijft, dus blijvend is. Het vindt zijn plek in de thuissituatie en in het leven van de deelnemer. 

Haalbare doelen

Een andere kracht van Hersenz is dat het ‘een kop en een staart heeft’. Met andere woorden:  er wordt gestructureerd gewerkt aan haalbare doelen en het heeft een begin en een eind. Hersenz biedt verschillende modules en iedere module duurt veertien weken. 

Positieve ervaringen

Sinds de eerste trainingsgroep in 2017 hebben meerdere groepen het programma afgerond en zijn de ervaringen met Hersenz positief. Dat geldt zowel voor de deelnemers aan het programma als voor de medewerkers van Op Pad. Door deze positieve ervaringen bestaat de overtuiging dat meer cliënten gebaat zijn bij deelname aan Hersenz. Ditzelfde geldt ook voor partners van cliënten, die de partnermodule kunnen volgen.

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van de behandelprogramma’s van Hersenz? Wil je weten of het iets is voor jou of je partner? Neem gerust contact op met Jos Berends, telefoon: 06 10 90 34 49, e-mail: j.berends@zozijn.nl. Dan kunnen we samen vrijblijvend onderzoeken of Hersenz je kan helpen. Lees meer over Hersenz.