Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Susan leerde dankzij Hersenz beter om te gaan met haar hersenletsel

"Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Ik kan weer verder."

Susan Eekelder uit Zieuwent, moeder van twee pubers, heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door een ongeval. Haar leven is daardoor volledig op zijn kop komen te staan. Ze volgde het behandelprogramma Hersenz bij Zozijn Op Pad. "Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Ik kan weer verder."

Hersenz Susan Eekelder

Susan Eekelder uit Zieuwent, moeder van twee pubers, heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door een ongeval. Haar leven is daardoor volledig op zijn kop komen te staan. Ze volgde het behandelprogramma Hersenz bij Zozijn Op Pad. "Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Ik kan weer verder."

Onzichtbaar letsel

"Het was een kop-staart botsing, waarbij ik van achteren werd aangereden en tegen de auto voor me botste. De gevolgen leken aanvankelijk niet ernstig, maar uiteindelijk bleek dat ik toch hersenletsel had opgelopen. Ik moest stoppen met werken. En ik heb mijn leven, en dat van mijn gezin, helemaal moeten inrichten rond mijn hersenletsel." Je ziet en merkt eigenlijk helemaal niets aan Susan. Maar door het hersenletsel raakt ze door het minste of geringste enorm vermoeid. Concentratie en overzicht houden kan ze ook veel slechter dan voor het ongeval.

Geen toverstaf

"Min of meer door toeval ben ik aanraking gekomen met Zozijn Op Pad, een organisatie gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Zij bieden het behandelprogramma Hersenz. 'We hebben geen toverstaf, maar het biedt wel handvatten', werd me van tevoren gezegd. Dat klopte. Maar van de handvatten die ik van Hersenz heb gekregen, heb ik nu iedere dag plezier. Ik weet nu hoe ik mijn leven zo kan organiseren dat ik zo weinig mogelijk wordt belemmerd door mijn hersenletsel. Ik kan niet zo leven als voor het ongeval, maar ik heb weer grip op mijn leven. En ik kan nu beter voorkomen dat ik over mijn grenzen ga." Want als Susan over haar grenzen gaat, moet ze dat enorm bezuren. "Ik heb wel eens te lang in een boek gelezen, op een zondagmiddag. Daar ben ik twee weken lang moe en beroerd van geweest", illustreert ze de ernst van haar klachten.

Groep en individueel

Het behandelprogramma Hersenz vindt deels in een groep plaats en deels individueel thuis, met voor iedere deelnemer een eigen thuisbehandelaar. "Ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar ik was de eerste keer enorm verbaasd door het feit dat de andere deelnemers veelal dezelfde problemen hadden als ik. Die herkenning doet je goed." Hersenz omvat meerdere modules, waarvan leren accepteren van het nieuwe leven de eerste module is. "Eigenlijk is dat rouwverwerking: je beseffen dat je oude leven niet meer terugkomt en dat accepteren. Daar heb ik veel aan gehad", zegt Susan.

Kijken naar wat wel kan

Natuurlijk wordt er veel gepraat tijdens de bijeenkomsten, maar er worden ook veel oefeningen gedaan. Susan kijkt daar met een goed gevoel op terug. "Ik heb daar zo ontzettend veel van geleerd. Er waren oefeningen bij die mij veel inzicht gaven en waar ik iedere dag nog iets aan heb. Voordat ik aan Hersenz begon, was ik vooral gefocust op wat ik niet meer kon. Nu kijk ik vooral naar wat ik wel kan en dat voelt beter. Ook kan ik nu veel beter omgaan met de druk van sociale verplichtingen, zoals verjaardagen. Mijn man Arnout heeft de module voor naasten gevolgd, waar hij veel aan heeft gehad. Hersenletsel is ingrijpend, voor mij en mijn gezin, maar dankzij Hersenz kunnen wij weer verder."

Hersenletsel (NAH) en Hersenz

Niet-aangeboren-hersenletsel (NAH) is blijvend hersenletsel dat gedurende het leven ontstaat. Bijvoorbeeld door een herseninfarct, een ongeval of een ziekte. De gevolgen verschillen per persoon, maar kunnen zeer ingrijpend zijn voor degene met hersenletsel en diens naasten. Hersenletsel kan onder meer vermoeidheid, geheugenproblemen, prikkelgevoeligheid en gedragsverandering tot gevolg hebben.

Het succesvolle landelijke behandelprogramma Hersenz geeft mensen met hersenletsel handvatten om weer grip te krijgen op hun leven. Zozijn Op Pad biedt dit programma aan. Hersenz bestaat uit groepsbijeenkomsten en thuisbehandeling. Het wordt sinds kort vergoed door de zorgverzekering (minus het eigen risico). Iedereen met een verwijzing van de huisarts kan deelnemen. Hersenz biedt ook een module voor naasten

Herkenbaar en wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op: telefoon 088 575 300 of kijk voor meer informatie op Behandelprogramma Hersenz.

Meer verhalen