Icoon telefoon Bel ons
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

Gespecialiseerde begeleiding vrije tijd (GBVT)


Buiten de momenten dat je kind naar school gaat bieden wij begeleiding in vrije tijd. Dit doen we op één van de locaties van Zozijn of op een school. 

Buitenschoolse opvang (of: Begeleiding buiten schooltijden)

Buiten schooltijden kunnen we je kind begeleiden of opvangen op één van de locaties van Zozijn of een locatie op een school. De begeleiding buiten schooltijden van je kind is vaak mogelijk voor en na schooltijd, op woensdag- en zaterdagmiddagen, hele zaterdagen en tijdens vakanties. We zorgen dat de activiteiten aansluiten bij wat je kind leuk vindt en kan. Zoals spelletjes doen, sporten, samen koken, muziek maken of wandelen. 

BSO+

In sommige gemeentes bieden we, samen met andere organisaties, BSO+ aan. Dit is buitenschoolse opvang met een 'plus' voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Medewerkers van Zozijn Kind & Jeugd kijken en denken hier met de pedagogisch medewerkers op de groep mee. Zo kan er een optimale ondersteuning geboden worden aan de kinderen.