Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Gezin Pippa

Kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH)


Begeleiding gericht op de omgeving

Door een val of klap op het hoofd, zuurstofgebrek, tumor of een infectie kan ook bij kinderen hersenletsel ontstaan. Hierdoor kan er sprake zijn van verandering in lichamelijk functioneren, leren, gedrag of emoties.  Een kind met NAH vraagt specifieke begeleiding, die anders is dan de begeleiding van volwassenen.Dat komt doordat de hersenen van een kind nog in ontwikkeling zijn. 

Door hersenletsel kan de ontwikkeling trager verlopen en soms in een andere volgorde. Daardoor komen bepaalde vaardigheden soms pas veel later tot ontwikkeling. Een ander gevolg van vroeg hersenletsel is een hapering van de laatste uitrijping, die plaatsvindt in de puberteit en adolescentie. Het gevolg is dat het kind of de jongere op bepaalde terreinen blijft steken in de ontwikkeling. 

Zozijn - Op Pad biedt specifieke begeleiding die voor kinderen met NAH nodig is. Een kind met NAH is vrijwel altijd onderdeel van een gezin en gaat nog naar school. Begeleiding is daarom veelal gericht op de omgeving van het kind. Samen met ouders en kind, en in overleg met andere betrokkenen zoals school en instanties, wordt gezocht naar oplossingen voor de problemen die zich voordoen.

Om een goed beeld te krijgen van het gedrag van het kind en de interactie met zijn of haar omgeving, observeren wij in verschillende situaties. Bijvoorbeeld hoe gaat het thuis aan tafel of wanneer het kind naar bed gaat? Of hoe is de sociale omgang van het kind op school? Omdat begeleiding van kinderen met NAH zo anders is, wordt er gewerkt met methodieken speciaal voor kinderen en jongeren met NAH zoals 'Brainstars' en 'Eigen weg'.


Onze dienstverlening kan bestaan uit: 

  • uitleg geven over het niet aangeboren hersenletsel van het kind aan gezinsleden, leerkrachten en docenten
  • adviseren over wat nodig is op het gebied van begeleiding en faciliteiten
  • observaties in de thuissituatie
  • observaties in de klas 
  • advisering hoe onderwijs passend te maken, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs
  • eventueel op zoek gaan naar een betere, meer passende school
  • overleggen met partners in het werkveld

Landelijk expertiseteam

Zozijn - Op Pad heeft een landelijk expertiseteam kind en NAH. Het is een team van deskundigen dat landelijk opereert en dat kan worden ingeschakeld voor advies en begeleiding rond kinderen met NAH.

Lees meer over het landelijk expertiseteam

Onderzoek

Lees de publicatie van een onderzoek waaraan Zozijn - Op Pad heeft meegewerkt

Verhalen

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/gyDPwRbf8n4