Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Boek: verhalen en uitleg over niet-aangeboren hersenletsel


Boek: Een lepel in de soep

Een lepel in de soep: een boek uitgebracht door Zozijn - Op Pad

Geschreven door Hans van Dam en Fred Meijer

Het boek 'Een lepel in de soep' biedt een handreiking aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). En zeker ook aan de naasten van iemand met NAH, zoals verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers. NAH is hersenletsel dat gedurende het leven ontstaat. Jaarlijks overkomt het meer dan honderdduizend Nederlanders. Na hersenbeschadiging, licht of zwaar, wordt niemand meer de persoon die hij of zij was. Iedereen met hersenletsel heeft veranderingen in functioneren. Lang niet altijd in bewegen, maar wel in denken en emoties. Die veranderingen variëren van subtiel tot ingrijpend.

Een uniek en breed beeld van NAH

Dit boek bevat interviews met mensen met NAH, waarbij steeds wordt ingezoomd op één aspect van het hersenletsel dat voor die persoon op de voorgrond staat. Hans van Dam, deskundige op het gebied van hersenletsel, geeft vervolgens een verdiepende toelichting op het belangrijkste onderwerp van het interview. Het boek biedt een uniek en breed beeld van NAH en de gevolgen ervan. Ook laat het zien hoe mensen met NAH en hun naasten hierin met vallen en opstaan een weg vinden. De persoonlijke verhalen, steeds gecombineerd met een duidelijke uitleg, maken het tot een prettig leesbaar en informatief boek, zowel voor professionals als niet-professionals.

Verklaring titel

De titel 'Een lepel in de soep' is ontleend aan een uitspraak van één van de geïnterviewden in het boek. Zij zegt: 'Het is als een pan soep. Op het moment dat je de lepel in de soep doet, drijven alle dingen die jij wilt pakken weg. Zo voelt het voor mij als ik informatie wil ordenen. Ik krijg er bijna geen grip op.' Dit is een treffende typering, die de geïnterviewde verbindt aan haar problemen met aandacht, concentratie en ordening. Tegelijk is het een typering die van toepassing is op veel gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel.

Verspreiden van kennis over NAH

De teksten in dit boek zijn een bewerking en actualisering van eerder verschenen in NieuwsPad een tijdschrift uitgegeven door Zozijn Op Pad. Dit is het onderdeel van Zozijn dat mensen met NAH professionele ondersteuning biedt. Met het boek 'Een lepel in de soep' wil Zozijn Op Pad een bijdrage leveren aan het verspreiden van kennis over NAH. De opbrengst van dit boek wordt volledig geïnvesteerd in kennis- en deskundigheidsbevordering ten behoeve van het werken met en voor mensen met NAH. Het boek telt ruim 170 pagina's en kost € 27,50. Het boek is verkrijgbaar bij bol.com. Op de website van bol.com vind je ook aanvullende informatie en reviews.

ISBN 978 90 827022 0 0

Bekijk wat Zozijn kan betekenen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).