Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

De Zozijn Praktijk: behandeling van psychische klachten


Wat en voor wie?

De Zozijn Praktijk biedt onderzoek en behandeling voor kinderen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel (NAH), die last hebben van psychische klachten, van lichte tot matige psychiatrische problematiek zoals depressieve gevoelens, angst, tics, dwang, ADHD, autismespectrumproblematiek, gedragsproblemen, traumagerelateerde klachten of ouder-kind interactieproblemen.

Kinderen/jeugdigen

Behandelmethodieken Zozijn Praktijk

We maken gebruik van bestaande therapieën, behandelvormen en methodieken. Deze maken we passend en geschikt voor de doelgroep. Dit zijn onder meer: 

 • CGT (Cognitieve Gedragstherapie)
 • EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • PMT (Psychomotore Therapie) en Speltherapie

Wie werken er?

Bij de Zozijn Praktijk werken:

 • gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen)
 • GZ-psychologen
 • orthopedagoog generalisten
 • (vak)therapeuten. 

Alle medewerkers zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsprobleem, psychische problematiek en/of verstandelijke beperking. Zo nodig zijn er korte lijnen met andere behandeldisciplines.

Generalistische basis GGZ & vergoeding van de behandeling

In de Praktijk kunnen kinderen terecht voor generalistische basis GGZ, dit is eerstelijns psychologische zorg. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts nodig of een beschikking van de gemeente.

Aanmelding

Je kunt je (kind) aanmelden met het aanmeldformulier. Dit is ook te verkrijgen via een e-mail aan praktijk@zozijn.nl. Als de aanmeldinformatie volledig is, nemen wij de aanmelding in behandeling en nemen we contact met je op.

Meer informatie

Bekijk de uitgebreide folder voor meer informatie over De Praktijk voor kinderen/jeugdigen.

Locatie en contact

Informatie over locatie en contact 

Volwassenen

Behandelmethodieken Zozijn Praktijk

We maken gebruik van bestaande therapieën, behandelvormen en methodieken. Deze maken we passend en geschikt voor de doelgroep. Dit zijn onder meer: 

 • CGT (Cognitieve Gedragstherapie)
 • EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • PMT (Psychomotore Therapie) en Speltherapie

Wie werken er?

Bij de Zozijn Praktijk werken:

 • gedragswetenschappers
 • GZ-psychologen
 • orthopedagoog generalisten
 • (vak)therapeuten.

De medewerkers hebben kennis van en ervaring met mensen met een (licht) verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel met psychische problematiek en op het gebied van (kortdurende) behandeltrajecten. Zo nodig zijn er korte lijnen met andere betrokken behandeldisciplines.

Generalistische basis GGZ & vergoeding van de behandeling

In de Zozijn Praktijk kunnen volwassenen terecht voor generalistische basis GGZ, dit is eerstelijns psychologische zorg. Om daarvan gebruik te kunnen maken is een verwijzing nodig van de huisarts. Dit is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket of aanvullende pakket van de Zorgverzekering.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden met het aanmeldformulier. Dit is ook te verkrijgen via een e-mail aan praktijk@zozijn.nl. Als de aanmeldinformatie volledig is, nemen wij de aanmelding in behandeling en nemen we contact met je op.

Meer informatie

Bekijk de uitgebreide folder voor meer informatie over De Praktijk voor volwassenen.

Waar is de Zozijn Praktijk gevestigd?

De Zozijn Praktijk werkt vanuit het regiokantoor in Doetinchem en andere centra van Zozijn in de regio. Afhankelijk van de woonplaats kijken we welke locatie het meest passend is.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de Zozijn Praktijk, e-mail: praktijk@zozijn.nl, telefoon: 06 21 47 81 21 en 06 15 20 61 18 (ma. t/m do. 9.00 - 12.00 uur).