Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Zorgpark voor 112 inwoners uit de regio


Het college van gemeente Oude IJsselstreek heeft een principeakkoord gegeven aan Zozijn voor de realisatie van een zorgpark in Terborg. Het park biedt 112 woonplekken voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel uit de regio.

Wethouder Ben Hiddinga: “Het is een mooi ruim opgezet plan. Nu wonen kinderen en volwassenen met een beperking vaak in Wilp. Het is mooi dat zij straks in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Dit maakt het voor ouders en familieleden ook makkelijker hen te bezoeken. Daarbij kan het zorgpark een toegevoegde waarde bieden voor onze inwoners met bijvoorbeeld de verkoop van eigengemaakte producten. Dit alles past goed in het Landschapspark waar we mee bezig zijn en de ontwikkeling van het gebied rondom de Oude IJssel.”

Het terrein met gronden langs de Oude IJssel en Warmse Water is een ruim perceel van 19,5 hectare. Hierdoor kan Zozijn een mooie, rustige en prikkelarme omgeving creëren. De toekomstige bewoners kunnen hier beschut en beschermd wonen met 24-uurs zorg en gebruik maken van arbeids-, dagbestedings- en recreatiemogelijkheden die ook op het zorgpark worden geboden.

Het versterken van de recreatieve functie langs de Oude IJssel is één van de doelen in de gebiedsvisie Landschapspark Oude IJssel. Het zorgpark kan hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld door het deels te ontsluiten met doorgaande wandel- en fietsverbindingen in het plangebied. Ook wordt gedacht aan (dag)recreatie en de verkoop van eigengemaakte producten. Wat daarbij mogelijk is, valt onder de nadere uitwerking van het plan. Belangrijk bij het ontwerp van het nieuwe park zijn duurzaamheid, respect voor landschap en natuur en architectuur die past bij het landelijke karakter van de omgeving.

Zozijn werkt de plannen nu verder uit. Dinsdagavond 12 april is hiermee een start gemaakt met een informatieavond voor de omwonenden. Zozijn presenteerde de globale plannen en beantwoordde vragen van omwonenden. Voor de omwonenden die hierbij niet aanwezig konden zijn, wordt binnenkort een tweede informatieavond georganiseerd. Zij worden via een brief uitgenodigd.

Indicatief ontwerp van het woonzorgpark en het nieuwe woonerf van de huidige grondeigenaar.


Terug naar nieuwsoverzicht