Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Hulp bij ontevredenheid, vragen, problemen of klachten


Soms gaat iets niet goed en ben je niet tevreden. Zozijn wil dat graag weten, zodat we dat gaan oplossen. Het beste is om eerst te gaan praten met de persoon over wie je niet tevreden bent. Of die betrokken is bij de situatie waarover je niet tevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld een ondersteuner zijn, of de manager. Soms lukt het niet om elkaar te begrijpen. Of is het lastig samen een oplossing te vinden. Dan kun je hulp vragen.

Bij Zozijn kunnen de volgende mensen je helpen:

Vertrouwenspersonen

Je kunt vragen of problemen hebben. En je wilt daar misschien over praten. Dat kan met een vertrouwenspersoon voor cliënten en verwanten. Een vertrouwenspersoon helpt bij het zoeken naar oplossingen. Een vertrouwenspersoon is geen Zozijn-medewerker en gaat vertrouwelijk om met vragen en problemen. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon alleen met jou over je vraag of probleem praat, en niet met anderen zoals ondersteuners of huisgenoten.

Bij Zozijn hebben we twee vertrouwenspersonen voor cliënten en hun verwanten:

  • Mieke Gondrie, 06 82 60 54 78
  • Stefan van Weers, 06 21 83 17 91

Klachtenfunctionaris

Is er geen oplossing gevonden, dan kan de klachtenfunctionaris je misschien helpen. Peter van Leusden is de klachtenfunctionaris van Zozijn. Ook hij is geen Zozijn-medewerker en gaat vertrouwelijk om met jouw informatie. Je kunt hem bellen of mailen.

Je kunt je klacht ook op een formulier invullen.

  1. download het formulier
  2. vul het helemaal in
  3. sla het op, op je computer
  4. stuur een e-mail met het formulier als bijlage naar meldpuntklachten@zozijn.nl 

OF

  1. print het formulier
  2. vul het in
  3. verstuur het per post naar Zozijn. Het adres staat op het formulier.

De Klachtencommissie brengt elk jaar een klachtenrapportage uit.

Klachtenregeling

De manier waarop Zozijn omgaat met vragen, onvrede en klachten van cliënten en verwanten is vastgelegd in de klachtenregeling. Klik hieronder om de klachtenregeling te openen:

Klachtenregeling Wet Zorg & Dwang (Wzd)

Vanaf 2020 hebben we te maken met de Wet Zorg & Dwang (Wzd) – opvolger van de Wet Bopz. De Wzd heeft een geheel afzonderlijke klachtenregeling. Een formele Wzd-klacht wordt buiten Zozijn behandeld. Bekijk het overzicht voor meer informatie hierover.

Klachten van derden

Als buurtbewoners of andere mensen klachten hebben over werkzaamheden, cliënten of medewerkers van Zozijn dan kunnen zij contact opnemen met de klachtenfunctionaris, Peter van Leusden via 06 - 51 14 05 51 of meldpuntklachten@zozijn.nl.

Als we er samen niet uitkomen: geschillencommissie Zorg

Heb je een klacht over Zozijn en komen we er samen niet uit, dan kun je terecht bij De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Zozijn is aangesloten bij deze commissie, die is ingesteld door VGN, Ieder(In) en LSR. Let op: dit geldt (nog) niet als je ondersteuning krijgt via de Wmo of de Jeugdwet. Lees hier meer informatie over het indienen van een klacht bij deze commissie.