Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

Dagbesteding van Op Pad: kleinschalig, maatwerk en gespecialiseerd in NAH


"Dagbesteding geeft mensen weer structuur in hun leven en een nieuwe daginvulling", zegt persoonlijk begeleider Sandra de Lange, werkzaam op het AC in Doetinchem. "We kijken naar persoonlijke behoefte. Waarin wil iemand zich ontwikkelen? Welke vaardigheden wil iemand (opnieuw) leren? Sommige cliënten hadden voor hun hersenletsel een hobby, die ze graag weer willen oppakken. Daar kunnen we hen dan in begeleiden. Dagbesteding bij Zozijn Op Pad is echt maatwerk: we bieden dat waar de cliënt graag aan wil werken."

Praatgroepen en contact met lotgenoten

De AC's bieden ook praatgroepen. "Cliënten nemen daar graag aan deel", weet Sandra. "In de praatgroepen praten we veel over het hersenletsel, over de leefgebieden waar iemand mee te maken krijgt, en over mogelijkheden en beperkingen. En ook over hoe dingen gingen vóór het hersenletsel." Het contact met anderen die hersenletsel hebben, de zogeheten lotgenoten, is een belangrijke functie van dagbesteding. "Hier vinden deelnemers herkenning en erkenning. En begrip voor wat leven met hersenletsel betekent. Dat is voor de meeste deelnemers erg belangrijk. Bovendien ontstaan er zo ook nieuwe vriendschappen, waarbij cliënten elkaar ook buiten de dagbesteding opzoeken."

Opnieuw vaardigheden aanleren

Daarnaast kunnen cliënten cursussen van de Zozijn School volgen. Bijvoorbeeld om opnieuw vaardigheden aan te leren. En ook om het zelfvertrouwen terug te krijgen dat mensen door hun hersenletsel zijn kwijtgeraakt. Daarbij gaat het veelal om praktische dingen, zoals koken, boodschappen doen of met het openbaar vervoer reizen. "Dit weer kunnen en hierin weer zelfvertrouwen hebben, vergroot iemands zelfstandigheid en geeft weer eigen regie over het leven", aldus Sandra. 

Sandra-de-Lange_small.jpg

Dagbesteding Op Pad onderscheidt zich

Naast het bieden van maatwerk onderscheiden de AC's van Zozijn Op Pad zich ook door de kleinschaligheid. "Per dagdeel zijn er maximaal tien à twaalf cliënten. Die kleinschaligheid geeft rust en weinig prikkels, wat belangrijk is voor mensen met NAH. Op onze dagbesteding komen ook alleen mensen met NAH", benadrukt Sandra. "Waar de dagbesteding van Zozijn Op Pad zich ook in onderscheidt, is dat de begeleiders specifiek zijn geschoold in het begeleiden van mensen met NAH."

Ronnie Gardiner Methode

Ook kunnen cliënten van de dagbesteding de Ronnie Gardiner Methode (RGM) volgen. Dit is een oefenmethode met muziek voor de hersenen, waarbij door een combinatie van luisteren, kijken, horen, spreken en bewegen meerdere gebieden in de hersenen tegelijkertijd geprikkeld. Daardoor verbeteren bestaande verbindingen in de hersenen en ontstaan er nieuwe verbindingen. Juist mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben hier baat bij. RGM verbetert onder meer lichaamscoördinatie, geheugen en concentratievermogen.

Nieuw programma: 'Brain@Work'

Vanaf begin 2022 biedt het activiteitencentrum in Doetinchem (naast het bestaande programma) een nieuw programma aan: 'Brain@Work'. "Met Brain@Work sluiten we aan op behoefte die leeft onder mensen met hersenletsel", legt Sandra uit. "Daarmee willen we tevens aansluiten bij het behandelprogramma Hersenz, dat ook door Zozijn Op Pad wordt aangeboden. Met Brain@Work willen we mensen meer laten ontdekken wat de verschillende mogelijkheden zijn op het AC en hen handvatten bieden om meer grip te krijgen op het leven.

"Brain@Work bestaat uit zeven verschillende modules ('blokken') van steeds zes tot acht weken, die het AC over de periode van een jaar aanbiedt. Ieder blok is gewijd aan een thema dat veelal gerelateerd is aan leven met hersenletsel. Die thema's zijn: sociale contacten, leven met hersenletsel, gezondheid, creatieve vorming, schilderen, beweging en voeding. "Bij sociale contacten bespreken we bijvoorbeeld op welke manier je contacten kunt leggen en onderhouden. En ook wat de voor- en nadelen zijn van social media en hoe hier mee te gaan", illustreert Sandra. "Mensen met hersenletsel kunnen ervoor kiezen dat ze hier alleen komen om aan Brain@Work deel te nemen. Veel van de thema's spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met hersenletsel. Met Brain@Work willen we voorzien in een behoefte die er leeft." Nadere informatie over Brain@Work volgt op de website van Zozijn.

Kent u iemand voor wie dagbesteding iets kan betekenen?

Voor deelname aan de dagbesteding van Zozijn Op Pad is een indicatie nodig vanuit de Wmo of de Wlz. Zozijn Op Pad heeft twee activiteitencentra waar vijf dagen per week (ochtenden en middagen) dagbesteding wordt geboden. Dat zijn AC Het Plein in Doesburg (Burgemeester Keiserplein 41, telefoon 088 575 18 87) en AC Holterweg in Doetinchem (Holterweg 75, telefoon 088 575 17 28). Neem gerust contact op voor nadere informatie. Op beide AC's is momenteel nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Erwin Kraaijkamp komt graag bij de dagbesteding: "Hier doe ik dingen die ik leuk vind, met mensen die ik graag om me heen heb. Ik voel me hier echt op mijn plek."Lees hier het interview met Erwin: 'Ik zou het echt missen als ik het niet had'


Locaties bij jou in de buurt